Automatyka

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu oraz serwisowaniu urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej. Nasi programiści zajmują się programowanie między innymi sterowników PLC jak i również paneli operatorskich HMI stosowanych w automatyce przemysłowej. Od kilku lat współpracujemy ze światowym producentem sprzętu do krioterapii i kriochirurgii. W 2011r.  rozpoczęliśmy współpracę z firmą specjalizująca się w produkcji podzespołów spawanych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Aktualnie świadczymy także usługi pomiaru rozkładów temperatur oraz wykonywania zdjęć dla urządzeń automatyki lub szaf sterowniczych za pomocą kamery termowizyjnej firmy TESTO.

Nasze osiągnięcia:

  • Sterowniki komór kriogenicznych

Komory kriogeniczne służą do leczenie ekstremalnie niskimi temperaturami (- 110 °C  do – 160 °C ). W komorach do których nasza firma dostarczała oraz montowała sterowanie jak czynnik chłodzący wykorzystywany był ciekły azot. Do końca 2011 r. dostarczyliśmy pięć układów sterowania komór kriogenicznych. Wyprodukowane przez nas sterownie pomyślnie przeszło szczegółowe badania firmy PREDOM-OBR (jednostce notyfiko­wanej do wydawania certyfikatów EC dla wyrobów medycznych).

  • Urządzenia do Kriostymulacji i Kriochirurgi

Nasza firma brała czynny udział przy projektowaniu urządzeń do kriostymulacji (krioterapii miejscowej) oraz kriochirurgi. Została nam również powierzona produkcja oraz serwis wspomnianych urządzeń.

  • Sterowanie automatu spawalniczego

Pod koniec 2011r. rozpoczęliśmy montaż wcześniej zaprojektowanego sterowania automatu służącego do spawania hexagonów. Zleceniodawcą jest firma specjalizująca się w produkcji podzespołów spawanych dla przemysłu motoryzacyjnego.

  • Sterowanie obrotnika ram pośrednich

W styczniu 2012r. rozpoczęliśmy projektowanie sterowania obrotnika ram pośrednich.